ثبت رایگان آگهی
 

 

استانداردها، آماده سازی سطوح و اعمال پوشش های حفاظتی     محصولات فناوری نانو در حوزه رنگ، رزین، کامپوزیت و پلیمر  
سید محمود کثیریها     دانلود  
         
         
ساخت و شناسایی رنگ های نساجی     رنگ های صنعتی  
محسن حاجی شریف، علی رضا خسروی     علی قنبرزاده  
         
         
مواد افزودنی رنگ     فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی  
سید محمود کثیریها ، طاهره سماعی یکتا     د.ب. فریمن  
         
         
پیگمنت ها     هوازدگی رنگ ها و پوشش ها  
شمس الدین استوار     سید محمود کثیریها ، فرشته رضائی  
         
         
رنگ های صنعتی     پوشش های آلی ویژگی ها،انتخاب و کاربرد  
علی قنبرزاده ، اسماعیل اکبری نژاد     شمس الدین استوار  
         
         
کتاب علوم و تکتولوژی رنگ، رزین ها     پیگمنت ها و مواد پر کننده  
حمید رقمی     حمید رقمی  
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه