ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد     نام استاندارد
2172   رقیق کننده ها و حلال های مورد مصرف در پوشرنگ ها
2050   رقیق کننده برای پوشرنگ ها و لاک های با پایه نیترات سلولز
10625   استون
9401   متیل اتیل کتون
17363   ایزوپروپیل الکل برای مصارف صنعتی
9399   متیل ایزوبوتیل کتون
10029   نرمال بوتیل استات
4619   چسبهای مورد مصرف در صنعت اتومبیل
2942   اندازه گیری نقطه آنیلین و نقطه انیلین مخلوط فرآورده‌‌‌‌‌های نفتی و حلالهای هیدروکربنی

عضویت در خبرنامه