ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد       نام استاندارد
2713   رنگینه های اکسید کروم
2967    رنگینه های سبز کروم مورد مصرف در صنایع رنگ
3149   دوده مورد مصرف در رنگ
3231   فتالوسیانین سبز
3232    فتالوسیانین آبی
3403   رنگدانه یارها- معرفی و روش های آزمون عمومی
3761   اکسید آهن میکادار برای رنگ ها
7484   تیتانیوم دی اکسید مورد مصرف در رنگها 
2183   رنگدانه باریم کرومات مورد استفاده در رنگ
2232   رنگدانه های روی کرومات -رنگ دانه های روی پتاسیم کرومات بازی و روی تتراهیدروکسی کرومات
2048   اکسیدروی
2184   رنگدانه های آبی آهن
2230   رنگدانه های آلومینیوم مورد مصرف در پوشرنگ ها
2231   رنگدانه های آهن اکسید
9006   کربنات کلسیم
9120   جزای آمیزه لاستیک-کربنات کلسیم طبیعی
6263   ویژگیها و روشهای آزمون-قسمت 2- باریت (باریم سولفات طبیعی)
3097   رنگدانه سرب قرمز -ویژگیها
10103   بلانک فیکس
9884   کائولن طبیعی 
9882   کائولن کلسینه شده
9548   تالک کلریت طبیعی لایه ای
9547   تالک طبیعی لایه ای کربنات دار
8907   گردروی
18642   فسفات روی
2050   رقیق کننده برای پوشرنگ ها و لاک های با پایه نیترات سلولز

عضویت در خبرنامه