ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد     نام استاندارد
1868   تعیین مقاومت چاپ و مرکب چاپ نسبت به روغنها و چربیهای خوراکی
1869   تعیین مقاومت چاپ و مرکب چاپ نسبت به آب
2207   چاپ و مرکب چاپ-روش تعیین مقاومت در مقابل حلالها
2210   تعیین مقاومت چاپ‌ها و مرکب‌های چاپ نسبت به صابونها
2211   تعیین مقاومت چاپ و مرکب‌های چاپ نسبت به پاک‌کننده‌ها
2214   آماده ‌کردن صفحات چاپی استاندارد برای تعیین مقاومت به مواد فیزیکی و شیمیایی
2216   تعیین مقاومت چاپ و مرکب چاپ نسبت به پنیر
4205   تعیین مقاومت مرکب‌های چاپ نسبت به نفوذ موم یا پارافین مومی
4206   پوشرنگها ، جلاها و مرکب های چاپ تعیین دانه بندی
6460   پوشرنگها ، جلاها و مرکب های چاپ تعیین دانه بندی
1334   ویژگیها و روشهای آزمون رنگ قیری آلومینیومی

عضویت در خبرنامه