ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد     نام استاندارد
13722   پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیرات بدنه خودرو برپایه رزین سلولز نیترات
13723   پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیربدنه خودرو برپایه رزین آلکید
13465   پوشرنگ پلی اورتان مورد مصرف جهت تعمیر بدنه خودرو

عضویت در خبرنامه