ثبت رایگان آگهی
 

شماره استاندارد     نام استاندارد
1699   رنگ آستری کرومات روی برای رنگهای الکید سبز زیتونی مات
2225   رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان 
289   پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات 
1335   رنگ مورد مصرف روی اسکلتهای فولادی ساختمان
1554   جلای الکیدی براق برای مصارف داخلی
1697   رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید
1700   پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه
1824   رنگ استری بر پایه کرومات روی. اکسید آهن برای مصارف روی در و پنجره فلزی
3066   ویژگیها و روشهای آزمون لیتوپن
5475   رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین الکید 
13198-11   مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی-قسمت11- روشهای تثبیت شرایط پیش از آزمون
13198-6   مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی- قسمت6- تعیین نفوذپذیری دی اکسید کربن
13198-3   مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی- قسمت3- تعیین نفوذپذیری آب

عضویت در خبرنامه